Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nhân tự Bắc Ninh lai, ngôn Bắc Ninh sự cảm tác (Nguyễn Văn Siêu): Bản dịch của Nguyễn Minh

Việc quái lạ, dù nghe không nỡ
Nguyên gia đình giết cả ban ngày
Quan quân qua đó đứng ngây
Xóm làng hương lý cả bầy nín thinh

Người nói ra mười không còn một
Nhà lại nhà chúng đốt thành tro
Bắt người đường cái rừng xa
Tới lui tụ tản tha hồ, ai đương?

Thù ai chúng tìm đường giết hại
Trâu nhà người chúng tới mổ ăn
Thôn làng vây hãm trái ngang
Nha môn phủ huyện tìm đàng trốn êm

Ba làng bị phá liền khoảnh khắc
Trẻ cùng già kinh khiếp chạy đi
Lên quan trình báo một khi
Lúc về khu…
Ảnh đại diện

Ai nãi khúc kỳ 5 (Nguyên Kết): Bản dịch của Trương Việt Linh

Sóng hụp thuyền như lao xuống vực
Sóng dâng thuyền tựa vọt lên trời
Cửu Nghi nước xiết về nam sớm
Tuyệt thế tao nhân hướng thú vui
Ảnh đại diện

Ai nãi khúc kỳ 2 (Nguyên Kết): Bản dịch của Trương Việt Linh

Tháng hai êm ả nước dòng Tương
Gió nhẹ thuyền xuôi suốt cả đêm
Vượt trạm Bình Dương hò mái đẩy
Trên đồn lính gác buộc khai tên
Ảnh đại diện

Bạch lộ (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Trương Việt Linh

Bốn mươi tuổi vẫn chưa già
Vì lo bao việc nên ta bạc đầu
Bên dòng cò trắng bởi đâu
Lông tơ trắng rủ mối sầu vì sao

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]