Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thai Dương chu dạ (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Thai Dương là chỗ xưa du ngoạn
Cậy đá nhà chài neo cột ghe
Trăng biển lên theo con nước mạnh
Mây trên sông tới núi bay về
Ảnh đại diện

Đạo phùng cố nhân (Tùng Thiện Vương): Bản dịch của Nguyễn Phước Bảo Quyến

Ngựa đến từ đông gặp bạn đây
Vội cười bỗng thấy ướt khăn tay
Như nay khắp chốn tràn binh lửa
Gắng sống nghèo qua kiếp nạn này

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]