Cô em bên suối Nhược Gia
Hái sen cười nói trong hoa rộn  ràng
Nắng soi ánh nước dung nhan
Gió đưa tà áo mùi hương ngạt ngào
Dăm ba chàng trẻ nhà nào
Bên bờ tơ liễu nói chào lẳng lơ
Ngựa kêu dẫm lối hoa về
Cảnh tình vương vấn tái tê nỗi buồn