Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]

Giang Nam phụ níp kiêm lưu biệt hữu nhân

Việt Nam » Nguyễn » Hồ Xuân Hương » Hương đình cổ nguyệt thi tập
3 trả lời, 1406 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/08/2008 07:53

Lạc Trung xuân mạt tống Đỗ lục sự phó Kỳ Châu

Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
3 trả lời, 550 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 18/07/2014 11:29

Ngọc mai lệnh

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Khương Quỳ
2 trả lời, 101 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày Hôm kia 09:32

Tái ngoại văn châm

Việt Nam » Nguyễn » Hồ Xuân Hương » Hương đình cổ nguyệt thi tập
2 trả lời, 1257 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/08/2008 08:53

Tặng Nhật Bản tăng Trí Tàng

Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
2 trả lời, 856 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/02/2009 10:03

Thu nhật tức sự

Việt Nam » Nguyễn » Hồ Xuân Hương » Hương đình cổ nguyệt thi tập
3 trả lời, 1639 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/08/2008 09:24

Thu vũ

Việt Nam » Nguyễn » Hồ Xuân Hương » Hương đình cổ nguyệt thi tập
3 trả lời, 2602 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/04/2007 18:55

Vịnh thạch phu phụ

Việt Nam » Nguyễn » Hồ Xuân Hương » Hương đình cổ nguyệt thi tập
4 trả lời, 1651 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 22/08/2008 08:40

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài thơ)
[1]