Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
17 bài thơ
Tạo ngày 07/05/2007 19:28 bởi Vanachi, số lượt xem: 1720
Trương Trọng Tố 張仲素 tự Hội Chi 繪之, người Hà Gian 河間, giữ chức Hàn lâm học sĩ đời Đường Hiến Tông.