Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
4 bài thơ
Tạo ngày 10/10/2008 19:42 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 10/10/2008 19:56 bởi hongha83, số lượt xem: 1269
Thôi Lỗ 崔櫓 không rõ năm sinh năm mất, đỗ tiến sĩ vào niên hiệu Đại Trung đời Đường Tuyên Tông (có nơi chép niên hiệu Quảng Minh đời Đường Hy Tông). Làm quan đến Tư mã Đại Châu. Tác phẩm có "Vô cơ tập" 無機集 4 quyển, thơ ông nay còn 16 bài.