Mạnh Hạo Nhiên 孟浩然 (689-740) tên Hạo, tự Hạo Nhiên, hiệu Mạnh sơn nhân 孟山人, người Tương Dương (nay là huyện Tương Dương tỉnh Hồ Bắc), cùng thời với Trần Tử Ngang.

Ông từng làm quan, nhưng ông không thích hợp với đám quý tộc lạm quyền, nên rất thích nơi nhàn cư. Ông lui về ở ẩn, tìm lấy đời sống tao nhã ở Long Môn quê nhà và trong cuộc du ngoạn ở những nơi xa, khắp vùng đất. Ông đi nhiều, thấy nhiều, mạnh thơ đầy ắp những khí chất hồn hậu của thiên nhiên núi sông diễm lệ, hợp với tâm hồn trong sáng của mình.

Ông để lại hai trăm sáu mươi bài thơ. Có thể gọi thơ ông là thơ sơn thuỷ được. Thơ năm chữ của ông luật lệ nghiêm cách, phóng khoáng, hùng tráng, rất nổi tiếng. Bài Lâm Động Đình được nhiều người truyền tụng.

 

 1. Anh Vũ châu tống Vương Cửu chi Giang Tả
  5
 2. Đề Nghĩa Công thiền phòng
  5
 3. Đồng Trương Tương Kế Môn khán đăng
  2
 4. Độ Chiết Giang vấn đồng chu nhân
  4
 5. Đăng Tổng Trì tự phù đồ
  1
 6. Bành Lễ hồ trung vọng Lư sơn
  3
 7. Bồi Diêu sứ quân đề Huệ thượng nhân phòng, tự Đắc Thanh
  1
 8. Bồi Trương thừa tướng tự Tùng Tư giang đông bạc Chử Cung
  1
 9. Chu trung hiểu vọng
  4
 10. Dạ độ Tương thuỷ
  6
 11. Dạ quy Lộc Môn sơn ca
  10
 12. Dữ chư tử đăng Hiện Sơn
  9
 13. Hạ nhật Nam Đình hoài Tân Đại
  10
 14. Hý đề nhất tác hý tặng chủ nhân
  1
 15. Lâm Động Đình (Vọng Động Đình hồ tặng Trương thừa tướng)
  7
 16. Lạc Trung phỏng Viên thập di bất ngộ
  5
 17. Lưu biệt Vương thị ngự Duy
  8
 18. Quá cố nhân trang
  13
 19. Quảng Lăng biệt Tiết bát
  1
 20. Tây Sơn tầm Tân Ngạc
  6
 21. Túc Đồng Lư giang ký Quảng Lăng cựu du
  5
 22. Túc Kiến Đức giang
  18
 23. Túc Mai đạo sĩ sơn phòng
  1
 24. Túc Nghiệp Sư sơn phòng đãi Đinh Đại bất chí
  7
 25. Tảo hàn giang thượng hữu hoài
  14
 26. Tầm cúc hoa đàm chủ nhân bất ngộ
  5
 27. Tần Trung cảm thu ký Viễn thượng nhân
  6
 28. Tống Đỗ thập tứ chi Giang Nam
  4
 29. Tống Chu Đại nhập Tần
  2
 30. Tống hữu nhân chi kinh
  1
 31. Tống Vương thất uý Tùng Tư, đắc Dương Đài vân
  1
 32. Thu đăng Lan Sơn ký Trương ngũ
  8
 33. Trừ dạ hữu hoài
  5
 34. Tuế mộ quy Nam Sơn
  15
 35. Vãn bạc Tầm Dương vọng Lư sơn
  3
 36. Vấn chu tử
  3
 37. Xuân hiểu
  32
 38. Xuân tình
  5
 39. Yến Mai đạo sĩ sơn phòng
  4
 40. Yến Vinh Nhị sơn trì
  1