Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
5 bài thơ
Tạo ngày 15/09/2005 22:58 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 10/03/2007 19:45 bởi Vanachi, số lượt xem: 3942
Vương Chi Hoán 王之渙 (688-742) tự Lý Lăng 季淩, thi nhân đời Thịnh Đường.