Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2014 11:55, số lượt xem: 811

Huề nhau, thôi nhé chẳng hơn – thua
Ta – Bạn cùng vui xướng hoạ thơ
Tình nghĩa trước sau còn gắn bó
Để đời thanh thản sớm chiều trưa!