83.62
Đăng ngày 24/07/2014 16:24, số lượt xem: 6058

Mừng Bác xuân này tuổi bẩy mươi
Bông hoa "Tuổi hiếm" góp vườn đời
Gần - xa thắm đượm tình không cạn
Nội-ngoại nồng nàn nghĩa chẳng vơi
Con cháu yêu thương xây hạnh phúc
Bạn bè quý mến tạo nguồn vui
Trí - Tâm bất sinh trường thọ
Chiếc ghế trăm xuân đợi Bác ngồi!