Dưới đây là các bài dịch của motsach123. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hí tặng Đỗ Phủ (Lý Bạch): Bản dịch của motsach123

Đầu núi Phạn, đứng giữa trưa
Tiên sinh Đỗ Phủ nón thưa đội đầu
Đã lâu mới gặp lại nhau
Cớ sao người ốm, phải vì làm thơ

Ảnh đại diện

Dạ túc sơn tự (Lý Bạch): Bản dịch của motsach123

Trú đêm ở chùa trên núi
 Trăm thước-quả thực lầu cao
Với tay hái được ngàn sao trên trời
 Giữ im, đừng nói to lời
Làm kinh động đến người trời trên kia

Ảnh đại diện

Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch): Bản dịch của motsach123

Trăng sáng-trăng rọi đầu giường
Trở mình nhìn đất ngỡ sương phủ đầy
 Ngẩng đầu mà ngắm trăng này
Cuối đầu nhớ những tháng ngày ở quê

Ảnh đại diện

Biệt nội phó trưng kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của motsach123

Mệnh vua ba lần gọi
Ngô quan phải giả từ
Lầu cao nhìn chán mắt
Lên núi Vọng tương tư

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]