Anh muốn mọi nỗi đau hoà lại
Thành những lời duy nhất, thiết tha,
Và nhờ ngọn gió lành, anh gửi
Những lời này theo gió bay xa.

Những lời nói buồn đau chứa chất
Sẽ tới em, em mến yêu ơi,
Rồi đây đó, mỗi giờ mỗi phút
Em sẽ nghe da diết từng lời.

Nếu mắt em dịu dàng khép lại
Bởi giấc mơ êm ái khi đêm,
Lời anh đó vẫn còn vọng mãi
Trong mộng vàng sâu kín nơi em.