Dưới đây là các bài dịch của Vũ Khánh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Lâm giang tiên (Dương Thận): Bản dịch của Vũ Khánh

Trường Giang cuồn cuộn về đông,
Sóng vùi nước cuốn anh hùng còn đâu.
Được thua, phải trái cơ cầu,
Tà dương mấy độ vẫn màu non xưa.
Bạc đầu dăm bác tiều ngư,
Khi noi thu nguyệt, khi đùa xuân phong.
Một bầu vui vẻ tương phùng,
Xưa nay bao việc phó cùng chén suông.

Ảnh đại diện

Tạp thi kỳ 1 (Nguyễn Du): Bản dịch của Vũ Khánh

Kìa ai tóc bạc trông trời
Hùng tâm sinh kế thở dài sầu bi
Xuân lan thu cúc mà chi
Hè nồng đông giá còn gì là xuân
Núi Hồng mê mải cuộc săn
Trắng mây sông Quế bệnh nằm có ai
Thú quê sẵn chén dông dài
Giắt lưng còn những ba mươi đồng này

Ảnh đại diện

Tống Trương xá nhân chi Giang Đông (Lý Bạch): Bản dịch của Vũ Khánh

Trương Hàn nay trẩy Giang Đông,
Chính khi gió nổi lạnh lùng tiết thu.
Trời cao bóng nhạn xa đưa,
Cánh buồm cô lẻ tuyệt mù dặm khơi.
Chiều buông ngày muốn tối rồi,
Hẹn hò sóng biếc đành thôi thêm phiền.
Ngô Châu còn thấy trăng lên,
Mà xem muôn dặm như nhìn thấy nhau.


Nguồn: Lục bát với thơ Đường, Vũ Khánh, NXB Văn học, 2010
Ảnh đại diện

Mạch thượng tặng mỹ nhân (Lý Bạch): Bản dịch của Vũ Khánh

Nghênh ngang ngựa giẫm hoa rơi,
Xe mây năm sắc một roi phất liền.
Miệng hoa chúm chím bên rèm,
Lầu hồng phía trước nhà em đó chàng!

Ảnh đại diện

Khúc giang kỳ 2 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Vũ Khánh

Tan chầu cố áo xuân đi
Bên sông say khướt mới về có ai
Xưa nay nợ rượu thói đời
Người ta tuổi được bảy mươi đã mừng
Luồn hoa cái bướm thung dung
Cái chuồn rỡn nước lòng ròng mà chơi
Nhắn cho cảnh vật đổi dời
Chơi xuân kẻo nữa lại hoài xuân đi


Nguồn: Lục bát với thơ Đường, Vũ Khánh, NXB Văn học, 2010
Ảnh đại diện

Khúc giang kỳ 1 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Vũ Khánh

Hoa bay thêm vẻ xuân gầy
Tả tơi trước gió não thay dạ người
Ngùi trông sắc nhạt hương phai
Cảm thương lắm nỗi mềm môi chớ nề
Lều sông chim trả bay về
Mả cao vườn ngự lân kia dãi dầu
Xét ra nào phải cơ cầu
Luỵ chi tiếng hão cho rầu tấm thân


Nguồn: Lục bát với thơ Đường, Vũ Khánh, NXB Văn học, 2010
Ảnh đại diện

Đại Lâm tự đào hoa (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Vũ Khánh

Muôn hoa phai nhạt tháng tư
Riêng đào mơn mởn sân chùa núi đây
Tiếc xuân tìm kiếm bấy nay
Hoá ra xuân trốn trong này biết đâu!

Ảnh đại diện

Thu phố ca kỳ 09 (Lý Bạch): Bản dịch của Vũ Khánh

Nguồn sông phiến đá bên ghềnh,
Trời kia lau sạch như tranh bao giờ.
Ta vì vạn cổ đề thơ,
Rêu nay như gấm đang chờ phủ lên.

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]