Dưới đây là các bài dịch của Võ Hồng Huy. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hải Khẩu hải (Dương Thúc Hạp): Bản dịch của Võ Hồng Huy

Nghìn trùng một ngắm, biển thênh thênh,
Ăm ắp chân mây, nước dập dềnh.
Rồng cá chen sông đua nhảy múa,
Thuyền bè lướt gió mặc tung hoành.
Tấc hồn cung nữ vàng thêu sóng,
Thuyền chiến vua Trần lái chệch kênh.
Nợ hẹn Diêm Vương nay đã trả,
Không hề dâng sóng lật thuyền mành.

Ảnh đại diện

Song ngư hý thuỷ (Bùi Dương Lịch): Bản dịch của Võ Hồng Huy

Rắn vươn nghìn dặm đoạn sông này
Tinh đảo chon von trấn biển khơi
Bề thế liên hoành, mây quấn quýt
Hình thù hoạt bát, đẹp song đôi
Non Hồng trời hửng, hoa ươm nắng
Cửa Hội triều dâng, sóng giỡn trời
Ấy chốn giang hồ vui gặp gỡ
Cụ già, chuyện cổ, hỏi càng vui

Ảnh đại diện

Đan Nhai quy phàm (Bùi Dương Lịch): Bản dịch của Võ Hồng Huy

Muôn khoảnh tà dương ráng ửng hồng
Thuyền về lớp lớp, hướng theo dòng
Càng tôm vẩy vẩy chao lòng sóng
Cánh bướm chờn vờn loá mắt sông
Ngàn Cả triều lên, nồm biển dậy
Hòn Ngư nước lạnh, bóng chiều buông
Thanh bình khúc sáo thuyền ai đó
Trời biển thênh thênh, đẹp lạ lùng


Nguồn: Thơ Bùi Dương Lịch, Sở VHTT Hà Tĩnh, 1996
Ảnh đại diện

Hồng sơn liệt chướng (Bùi Dương Lịch): Bản dịch của Võ Hồng Huy

Điệp trùng la liệt, nối trời mây
Nhạc Thốc chuyền sang mạch núi này
Hai mái xanh um, tươi thế đất
Một vùng thắm biếc, vững dây trời
Vườn xưa Trần tử, cây tung gió
Nền cũ Trang vương, đá toả mây
Chín chín ngọn cao, quanh quẩn dạo
Lâng lâng trời biển, nức lòng ai


Nguồn: Thơ Bùi Dương Lịch, Sở VHTT Hà Tĩnh, 1996
Ảnh đại diện

Lộ hồi Nghệ An (Bùi Dương Lịch): Bản dịch của Võ Hồng Huy

Lâm nạn riêng ta những thẹn thùng
Đường về quê cũ, nghĩ mung lung
Lo nhà nay đã hơn lo nước
Chữ hiếu thôi đành đổi chữ trung
Mây bạc buồn trông ngoài góc biển
Mưa dầm sầu ngập giữa Châu Thang
Tin nhà biết hỏi ai đây nhỉ?
Một tiếng quyên kêu, lệ mấy hàng!


Nguồn: Thơ Bùi Dương Lịch, Sở VHTT Hà Tĩnh, 1996

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]