Dưới đây là các bài dịch của Triệu Thiên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Giang tuyết (Liễu Tông Nguyên): Bản dịch của Triệu Thiên

Ngàn non vắng bóng chim trời
Lối hoang muôn nẻo dấu người tuyệt không
Thuyền đơn tuyết lạnh trắng sông
Mình ông tơi, nón giữa dòng buông câu.

Ảnh đại diện

Giang tuyết (Liễu Tông Nguyên): Bản dịch của Triệu Thiên

Ngàn non vắng bóng chim trời
Lối hoang muôn nẻo đã thôi chân người
Thuyền đơn sông lạnh tuyết rơi
Mình ông nón lá áo tơi buông cần.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]