Dưới đây là các bài dịch của Trần Thị Chung Toàn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thơ trăm nhà - Bài 21 (Sosei): Bản dịch của Trần Thị Chung Toàn

Tin lời người nói
Khắc khoải từng giây ngóng đợi
Mà chỉ vầng trăng thu tới
Trong ban mai của đêm tàn...


Nguồn: Vườn thơ trăm hương sắc, NXB Thế giới, 2011.
Ảnh đại diện

Thơ trăm nhà - Bài 2 (Jitō-tennō): Bản dịch của Trần Thị Chung Toàn

Xuân qua trên núi xanh
Hạ về trong dáng nắng
Người đem phơi áo trắng
Sáng một vòm núi xanh


Nguồn: Một vườn thơ trăm sắc, NXB Thế giới, 2011.
Ảnh đại diện

Thơ trăm nhà - Bài 1 (Tenji-tennō): Bản dịch của Trần Thị Chung Toàn

Lều cỏ đêm thu
Mái rạ thưa
Sương nặng hạt
Ống áo đầm trĩu nặng sương thu


Nguồn: Một vườn thơ trăm sắc, NXB Thế giới, 2011
Ảnh đại diện

Thơ trăm nhà - Bài 4 (Yamabe no Akahito): Bản dịch của Trần Thị Chung Toàn

Vịnh Tago
Ngưng chèo đứng lặng
Một trời tuyết trắng
Phủ tràn đỉnh Fuji


Nguồn: Vườn thơ trăm hương sắc, NXB Thế giới, 2010.
Ảnh đại diện

Thôi lặng lẽ (Fujiwara no Koretada): Bản dịch của Trần Thị Chung Toàn

Thôi lặng lẽ xa lìa trần thế
Cầu mong chi một chút xót xa
Thân cát bụi trở về nơi cát bụi
Và nỗi lòng ta biết với ta!


Nguồn: Vườn thơ trăm hương sắc, NXB Thế giới, 2010.
Ảnh đại diện

Để gặp được em (Fujiwara no Yoshitaka): Bản dịch của Trần Thị Chung Toàn

Những tưởng đánh đổi cả đời mình
Để được đến với em!
Giờ lại cầu mong
Số phận trả anh về
Để được mãi yêu em


Nguồn: Vườn thơ trăm hương sắc, NXB Thế giới, 2010.

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]