Dưới đây là các bài dịch của Trần Anh Tân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Bản dịch của Trần Anh Tân

Ngày này năm ngoái phía sau song
Thiếu nữ cùng hoa đọ sắc hồng
Người ấy giờ đâu không thấy bóng
Hoa đào lại cợt gió đông không

Ảnh đại diện

Biệt Đổng Đại kỳ 2 (Cao Thích): Bản dịch của Trần Anh Tân

Mây vàng ngàn dặm xế chiều,
Gió bắc thổi nhạn xuôi theo tuyết ngàn.
Đường xa vắng bạn đừng than,
Thế gian ai chẳng biết chàng hào hoa.

Ảnh đại diện

Khúc giang kỳ 1 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Trần Anh Tân

Một cánh hoa rơi giảm sắc xuân
Gió lay muôn cánh dạ bần thần
Cánh hoa cuối rụng qua tầm mắt
Rượu đã mềm môi thấy bất cần
Miếu nhỏ đầu sông tổ bói cá
Cạnh mồ nằm lặng chú kỳ lân
Suy cùng mọi vật nên vui thoả
Chi vướng hư danh bận tấm thân

Ảnh đại diện

Khúc giang kỳ 2 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Trần Anh Tân

Triều tan mang áo gán ngày ngày,
Thường nhật đầu sông say lại say.
Rượu nợ chuyện thường đâu chẳng thế,
Bảy mươi còn đặng hiếm xưa nay.
Luồn hoa bướm nhỏ chập chờn hiện,
Chấm nước chuồn chuồn chậm rãi bay.
Vật thế đổi thay thường vẫn vậy,
Tạm vui chung hưởng với người say.

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Bản dịch của Trần Anh Tân

Ngày này năm ngoái tại nhà trong
mỹ nữ cùng hoa đọ sắc hồng
Người ấy giờ đâu không thấy bóng
Hoa đào lại cợt gió đông không

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]