Dưới đây là các bài dịch của Tiêu Phong. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ô Giang đình (Vương An Thạch): Bản dịch của Tiêu Phong Lãn Tử

Trăm trận mệt nhọc tướng rã rời
Đại bại Trung Nguyên khó vãn hồi
Con cháu Giang Đông nay còn đó
Nguyện vì quân vương trở lại thôi

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Bản dịch của Tiêu Phong

Ngày này năm ngoái tại nơi đây,
Má thắm, hoa đào cũng thắm lây.
Người xưa nay về đâu chẳng biết,
Hoa đào ghẹo gió vẫn bay bay...

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]