Tiếc xuân say khướt mấy ngày qua
Tỉnh dậy, xiêm y thấm lệ nhoà
Nước chảy hoa trôi về ngã khác
Quần mây mưa gió phủ thôn xa
Nhân gian dễ gặp thời ai oán
Đất lạ sao chiêu mảnh hồn ma
Thẹn lòng cùng với chim oanh ấy
Mỗi sáng quanh vườn hót với ta