Dưới đây là các bài dịch của Sơ Hạ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tư quy (Vương Bột): Bản dịch của Sơ Hạ

Buồn buồn nước ngậm Trường Giang
Xa xa nghìn dặm mang mang quê nhà
Ngày thu thôi xế bóng tà
Non cao lớp lớp la đà lá rơi

Ảnh đại diện

Trường Can hành kỳ 3 (Thôi Hiệu): Bản dịch của Sơ Hạ

Trên sông sóng gió nổi đầy
Thuyền qua chốc chốc cũng chày hiếm hoi
Sao không đợi bạn về thôi
Một mình ngược sóng mà bơi giầm chèo

Ảnh đại diện

Trường Can hành kỳ 3 (Thôi Hiệu): Bản dịch của Sơ Hạ

Dưới bãi sông gầm sóng gió ngâm
Thuyền qua chốc chốc lại thưa dần
Sao không vượt sóng cùng bè bạn
Quay về ngược gió tự đơn thân

Ảnh đại diện

Trường Can hành kỳ 4 (Thôi Hiệu): Bản dịch của Sơ Hạ

Tam Giang thuỷ triều cao
Ngũ Hồ sóng gió trào
Nay hoa thời khinh nhẹ
E nặng thuyền sen sao!

Ảnh đại diện

Hoa phi hoa (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Sơ Hạ

Như hoa mà lại không hoa
Như sương mà lại không là hơi sương
Nửa đêm thời đến vô thường
Ban mai gõ cửa lại dường như trôi
Đến như xuân mộng mấy hồi
Đi như mây sớm thôi thời tìm đâu!

Ảnh đại diện

Thập nhất nguyệt trung tuần chí Phù Phong giới kiến mai hoa (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Sơ Hạ

Mảnh mai khảnh khót bên đường vắng
Chửa đến mùa sao thấm thấm hương
Tố Nga riêng giỡn mình cung nguyệt
Thanh Nữ đang hờn chẳng ban sương
Tay không viễn xứ người xin nhận
Một phút ly tan thấy đoạn trường
Vì ai đông sớm mà khai nở
Không đợi mùa sang cũng an tường

Ảnh đại diện

Tế vũ (Tiêu sái bạng hồi đinh) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Sơ Hạ

Tiêu sái bụi mờ khúc sông quanh
Lãng đãng mù xa quá đoản đình
Hơi lạnh lay đưa vờn giậu trúc
Nào đủ làm tan đám lục bình
Lại khiến bay cao đàn én nhỏ
Chiều hôm đom đóm lộ muôn hình
Vườn cũ yên sương mờ sắc cỏ
Sao giống xanh rờn bóng cửa kinh

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]