Dưới đây là các bài dịch của Phong Linh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Cảm sự (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Phong Linh

Gió kéo bụi nhơ trải một màu
Nắng trời, bóng ngựa cứ đua nhau
Khói tuôn mặt sóng, thuyền lao vút
Đá lở trên đồi, súng nổ mau
Tay giữ thi thư không chỗ dụng
Nước lửa trời sinh đã có lâu
Kẻ mà thông suốt trăm nghìn sách
Mới thấu lửa hồng dưới suối sâu.

Ảnh đại diện

Xuân dạ (Nguyễn Du): Bản dịch của Phong Linh

Giữa màn đêm nhớ nắng trong,
Âm u khóm liễu trước song cửa buồn.
Giang hồ dừng bước- bệnh suông!
Cuộc đời chẳng khác mưa tuôn đêm trường.
Lệ sầu trong kẻ tha phương
Nhìn trăng đau xót, quê hương muôn trùng.
Nam Đài nước chảy xuôi dòng
Cổ kim một tiếng, gió lồng tiễn đưa.

Ảnh đại diện

Ngu mỹ nhân kỳ 1 (Lý Dục): Bản dịch của Tiếu Ngạo Phong Linh

Xuân hoa thu nguyệt khi nào tận
Hoài niệm không ngừng
Lầu khuya gió động vô chừng
Dưới trăng cố quốc… bất kham quay đầu

Thềm son điện ngọc hãy còn nguyên
Mỹ nhân đã biến
Hỏi người buồn có bao nhiêu?
“Sánh dòng xuân thuỷ chảy tràn về đông…”

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]