Dưới đây là các bài dịch của Phạm Tuyển. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Canh Tý tiến cơ (Đới Phục Cổ): Bản dịch của Phạm Tuyển

Đói phải bỏ nhà chạy
Ngổn ngang đường chết đầy
Trời không mưa ra thóc
Đất chẳng đủ chôn thây
Số kiếp bao thê thảm
Chúng mình nghĩ sao đây?
Quan sức về phát chẩn
Chẳng qua nói cho hay
Cối chày bỏ trơ chỏng
Nồi chảo nhện chăng ngang
Đói ăn trụi cây cỏ
Cướp núi đầy rừng hoang
Người nói không ra tiếng
Chim hót giọng không vang
Riêng gì thóc gạo kém
Rau cũng đắt như vàng


Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991
Ảnh đại diện

Hoành Đường (Phạm Thành Đại): Bản dịch của Phạm Tuyển

Bến nước xuân về sông nhuộm biếc
Tháp son cầu đá vẫn y nguyên
Hàng năm tiễn khách bên đê nọ
Gốc liễu, mưa sa, buộc chiếc thuyền

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]