Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Danh Ninh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Phế tỉnh (Cao Bá Quát): Bản dịch của Nguyễn Danh Ninh

Lòng nông như ruộng, giếng bên song
Giếng cạn xui nên nỗi xót lòng
Ba thước nước đầy đêm mưa lớn
"Khe Ngu, suối hỏng" bị người phong

Ảnh đại diện

Xã trung lạp báo thư sự (Nguyễn Hữu Cương): Bản dịch của Nguyễn Danh Ninh

Tế thần hưởng lộc lệ hàng năm
Họp mặt già làng thoả nói năng
Nhắc chuyện thăng bình bao thuở trước
Cầu Đông say khướt bước lăng quăng

Ảnh đại diện

(Nguyễn Hữu Cương): Bản dịch của Nguyễn Danh Ninh

Nắng hạ đầy oi ả
Khe xa hương vẫn nồng
Nồm nam cơn gió thoảng
Thánh thót nhịp Nam phong

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]