Thành cạnh sông trông đẹp tựa tranh,
Sớm ra, đồi núi gợi bao tình.
Hai dòng nước họp gương trong sáng
Đôi chiếc cầu vồng bóng lộng in.
Quýt bưởi khói phong cây lạnh giá
Ngô đồng thu nhuộm lá vàng xinh.
Leo lên lầu bắc, lòng hoài niệm
Lời gió rừng ru nhớ Tạ sinh.