Dưới đây là các bài dịch của Mộng Thường. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Giang hương cố nhân ngẫu tập khách xá (Đới Thúc Luân): Bản dịch của Mộng Thường

Mùa thu năm trước tại nơi này
Một tối sáng trăng khách xá đây
Tương ngộ khiến xui ta gặp gỡ
Thiên duyên dun dũi mình xum vầy
Ngại đêm gió động kinh chim thước
Sợ cỏ ướt sương lạnh dế gầy
Chén rượu quan sang rồi cũng cạn
Chuông từ tạ, luyến kẻ chân mây.

Ảnh đại diện

Tống Kỳ Vô Tiềm lạc đệ hoàn hương (Vương Duy): Bản dịch của Mộng Thường

Khó nói lắm thay chuyện ẩn thân
Đông Sơn quy tụ khách tài nhân
Hái rau vi, thể nào chăm chú
Mối lợi danh, mời gọi cạnh chân
Mấy kẻ tin rằng Hàn Thực đúng
Nào ai còn nghĩ Hoài Giang cần
Tràng An tiệc rượu chung từ biệt
Kinh Lạc đổi đời thay áo xuân
Đồng tâm hai kẻ muốn an thân
Chèo ngược dòng xa lánh thế nhân
Tìm lại mái tranh nghèo chốn cũ
Quay về vách lá nhỏ xưa thân
Bụi tre đùa gió bên bờ dậu
Hàng trúc nghiêng soi nắng cuối sân
Mưu lược cất vì không chỗ dụng
Tử Kỳ tâm sự hiểu tri âm.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]