Dưới đây là các bài dịch của Laonongthoicom.net. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Lao Lao đình (Lý Bạch): Bản dịch của Laonongthoicom.net

Nhân gian sầu bể khổ
Tiễn khách Lao Lao đình
Gió xuân như thấu hiểu
Chẳng cho liễu non xinh

Ảnh đại diện

Tống Dương Sơn Nhân quy Tung Sơn (Lý Bạch): Bản dịch của Laonongthoicom.net

Ngàn năm có nếp nhà
Trên đỉnh núi Ngọc Phong
Dòng khe mảnh trăng lồng
Đông Khê tùng vắt vẻo
Bạn tìm cỏ tiên đi
Hoa xương bồ đẹp lắm
Cuối năm tình nếu thắm
Cưỡi rồng trắng qua chơi

Ảnh đại diện

Thu phố ca kỳ 15 (Lý Bạch): Bản dịch của laonongthoicom.net

Ba ngàn trượng tóc trắng màu mây
Dài chỉ vì buồn, lạ lắm thay
Chẳng hiểu soi gương sao lại thế?
Sương thu vào được lối nào đây?

Ảnh đại diện

Tặng Uông Luân (Lý Bạch): Bản dịch của Laonongthoicom.net

Xuống thuyền Lý Bạch toan rời bến
Trên bờ nhịp nhẩy rộn lời ca
Đào hoa đầm thẳm sâu ngàn thước
Khó sánh tình Uông tiễn biệt ta

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]