Biện thả trôi,
Tứ thả trôi,
Ghé Qua bến cũ một thời.
Núi Ngô điểm điểm góc trời buồn tuênh

Nhớ thuênh thuênh,
Sầu mông mênh,
Sầu về dừng đúng thuở đầu,
Đêm đêm trăng sáng dựa lầu nhìn trăng.