Trước giường ánh trăng sáng
Nhầm đất là màn sương
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Gục đầu tưởng cố hương