Dưới đây là các bài dịch của Lê Trần Đức. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Phong mật (Tuệ Tĩnh thiền sư): Bản dịch của Lê Trần Đức

Phong mật tên thường gọi mật ong,
Ngọt, bình, không độc, bổ, hoà trung.
Nhẹ mình, mạnh chí, trừ phong giản,
Tăng sức ngừng đau lại diệt trùng.

Ảnh đại diện

My giác (Tuệ Tĩnh thiền sư): Bản dịch của Lê Trần Đức

My giác người ta gọi gạc nai,
Tính lành, nóng ngọt, bổ nhiều thay.
Mạnh dương ichs khí, thêm tinh tuỷ,
Phong thấp đau tê chữa khỏi ngay.

Ảnh đại diện

Mễ thố (Tuệ Tĩnh thiền sư): Bản dịch của Lê Trần Đức

Mễ thố tên thường gọi giấm thanh,
Đắng chua, tính chạy ấm mà lành.
Mềm u, tán kết, liền thương tích,
Tan hạch, tiêu sưng, lở, nhọt đinh.

Ảnh đại diện

Mạch môn (Tuệ Tĩnh thiền sư): Bản dịch của Lê Trần Đức

Mạch môn đông tên gọi củ Tóc tiên,
Vị ngọt khí bình giải nhiệt phiền.
Mát phổi, đều tim, yên tạng phủ,
Khỏi ho, bổ dưỡng, chữa cuồng điên.

Ảnh đại diện

Liên tử (Tuệ Tĩnh thiền sư): Bản dịch của Lê Trần Đức

Liên tử tên thường gọi hạt sen,
Ngọt bình không độc, ssống lâu thêm.
Bổ trung mạnh khí, yên tâm vị,
Ngừng lỵ, giữ tính, giải nóng phiền.

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]