Dưới đây là các bài dịch của Jakenlem. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Xuân hành (Giả Đảo): Bản dịch của Jakenlem

Cứ ruổi người đi khuất
Vó ngựa bụi chẳng cùng
Lãng tình chiều xiên bóng
Sắc xuân trong khói lung
Nước chảy qua quán vắng
Hoa nhàn nở giữa cung
Quê cũ muôn vàn nhớ
Ao xanh gió liễu tung

Ảnh đại diện

Đề thi hậu (Giả Đảo): Bản dịch của Jakenlem

Hai câu ba năm được,
Một ngâm đôi lệ rơi.
Bạn hiền như chẳng ngó,
Về nằm núi thu chơi.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]