Dưới đây là các bài dịch của Huyền Lâm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mạc Sầu (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Huyền Lâm

Dưới mai tuyết phủ hẹn người
Vạn cành mai trắng một trời tuyết rơi
Thạch Thành thuyền chẳng đến nơi
Mạc Sầu mới dứt lại khơi thêm sầu

Ảnh đại diện

Mạc Sầu (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Huyền Lâm

Dưới cội mai đầy tuyết hẹn người
Vạn cành mai trắng tuyết nơi nơi
Thạch Thành nếu lỡ thuyền không đến
Mạc Sầu vừa dứt lại sầu rơi

Ảnh đại diện

Cẩm sắt (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Huyền Lâm

Năm mươi huyền ảo đàn cầm
Từng dây từng nốt gợi thầm ngày thơ
Bướm xưa Trang Tử còn mơ
Quyên sầu Thục Đế cõi bờ không quên
Lệ sầu nhìn biển trăng lên
Lam Điền khói quyện phủ trên nắng ngày
Tình xưa nào dễ phôi phai
Vẫn thương nhớ bóng hình ai đến giờ

Ảnh đại diện

Cẩm sắt (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Huyền Lâm

Huyền ảo năm mươi sợi dây tơ
Từng dây nốt phím gợi ngày thơ
Trang Chu xưa ngủ mơ thành bướm
Quyên vọng lòng xuân nhớ cõi bờ
Biển buồn trăng sáng khơi dòng lệ
Lam Điền nắng ngọc khói như mơ
Tình xưa nay đã thành ký ức
Nhưng mãi nhớ thương đến tận giờ

Ảnh đại diện

Tuỳ cung (Tử tuyền cung điện toả yên hà) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Huyền Lâm

Suối xanh cung điên khói sương
Thành không định dựng Đế Vương đời đời
Tiếc thay ấn ngọc về người
Nếu không buồm gấm cõi trời mở xa
Cung giờ cỏ mọc đóm nhòa
Từ xưa nhành liễu quạ già dừng chân
Suối vàng nếu gặp vua Trần
Hậu Đình Hoa khúc bao lần ra sao ?

Ảnh đại diện

Tuỳ cung (Tử tuyền cung điện toả yên hà) (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Huyền Lâm

Cung điện suối đầy sương khói tỏa
Thành không xưa định nghiệp Đế gia
Nếu như Ấn ngọc không người chiếm
Buồm gấm giờ đây mở cõi xa
Cỏ mục thành hoang không đóm đậu
Xưa nay nhánh liễu lắm quạ già
Suối vàng có gặp Trần Hậu Chủ
Hỏi rằng đâu khúc Hậu Đình Hoa

Ảnh đại diện

Túc Kiến Đức giang (Mạnh Hạo Nhiên): Bản dịch của huyền Lâm

Dời thuyền đậu bến đầy sương khói
Buồn đâu lại dậy lúc chiều rơi
Đồng hoang cây giáp trời xa thẳm
Sông xanh bóng nguyệt ngỡ quanh người

Ảnh đại diện

Túc Kiến Đức giang (Mạnh Hạo Nhiên): Bản dịch của Huyền Lâm

Dời thuyền bến đậu đầy sương
Chiều rơi bất chợt nỗi buồn trào dâng
Đồng hoang cây chạm trời gần
Sông xanh ánh nguyệt như kề cận bên

Ảnh đại diện

Tảo hàn giang thượng hữu hoài (Mạnh Hạo Nhiên): Bản dịch của Huyền Lâm

Lá rơi nhạn đã xuôi nam
Bấc về thổi mặt trường giang lạnh buồn
Nhà ta giữ khúc sông Tương
Giờ đây đất Sở đôi đường cách xa
Nhớ quê dòng lệ cạn nhòa
Con thuyền cô độc biết là về đâu
Trong mê muốn hỏi đôi câu
Mang mang biển rộng dưới màu chiều rơi

Ảnh đại diện

Tảo hàn giang thượng hữu hoài (Mạnh Hạo Nhiên): Bản dịch của Huyền Lâm

Cánh nhạn xuôi nam lá rụng vàng
Bấc về thổi lạnh cả trường giang
Nhà ta giữa khúc dòng Tương thuỷ
Đất Sở giờ đây cách biệt ngàn
Nhớ quê lệ đã đôi dòng cạn
Cánh buồm cô độc giữa mênh mang
Trong mê muốn hỏi đâu là bến
Biển cả mênh mông dưới nắng tàn

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối