Dưới đây là các bài dịch của Huyền Lâm. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]

Ảnh đại diện

Há Chung Nam sơn, quá Hộc Tư sơn nhân túc, trí tửu (Lý Bạch): Bản dịch của Huyền Lâm

Non xanh bóng đã xế tà
Trăng đang đủng đỉnh theo ta xuống đồi
Ngoái nhìn lối nhỏ xa khơi
Xanh xanh một dãy cuối trời chắn ngang
Dắt nhau về chốn thôn trang
Trẻ thơ mở cổng hân hoan reo cười
Ngõ xanh trúc rũ buồn ơi
Dây leo trước gió chạm lơi áo người
Mừng anh có được cơ ngơi
Nâng ly chúc bạn những lời đẹp xinh
Cùng thông hát khúc hữu tình
Vãn xong khúc hát giật mình sao phai
Người vui ta cạn chén say
Đêm nay gát bỏ chuyện ngoài nhân gian

Ảnh đại diện

Há Chung Nam sơn, quá Hộc Tư sơn nhân túc, trí tửu (Lý Bạch): Bản dịch của Phỏng Dịch Huyền Lâm

Bóng tà qua núi biếc
Trăng lửng thửng theo người
Quay đầu trông lối nhỏ
một miền xanh ngang trời
Nắm tay về thôn dã
Trẻ mở cổng vui đùa
Ngõ trúc buồn u tịch
Áo vướng dây leo đưa
Mừng bạn cơ ngơi đẹp
Nâng ly cạn chén mời
Thông reo hòa khúc hát
Vừa dứt sao đà vơi
Bạn vui ta say khướt
Quên lãng đi chuyện đời

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Huyền Lâm

Người xưa cưỡi hạc đi rồi
Mà lầu Hoàng Hạc môt thời còn đây
Nghìn năm mây trắng vẫn bay
Hạc vàng biền biệt tháng ngày mù khơi
Hán Dương in bóng cây trời
Cỏ bờ Anh Vũ xanh ngời sắc hương
Quê nhà đâu hỡi tà dương
Trường giang khói sóng gợi buồn lòng ai

Ảnh đại diện

Thu nhật đăng Ngô Công đài thượng tự viễn diểu (Lưu Trường Khanh): Bản dịch của Huyền Lâm

Phỏng Dịch Huyền Lâm

Cổ Đài một cõi tang thương
Ngày thu vọng tưởng cố hương quê nhà
Chùa hoang vắng khách phương xa
Sông sâu , mây gió khó mà gặp nhau
Thành xưa nắng ngả bên rào
Rừng hoang tiếng khánh lạc bào hư không
Nam Triều một thuở tươi hồng
Giờ đây còn lại chỉ giòng Trường Giang

Ảnh đại diện

Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Huyền Lâm

Cầu Chu Tước cỏ lan hoa dại
Xóm Ô Y bóng rải dường tà
Én xưa lưu trú nhà Vương, Tạ
Nay lạc bay vào khắp thứ gia

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]