Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Thị Mai Hương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Điệu Kính phi kỳ 4 (Nguyễn Hiển Tông): Bản dịch của Hoàng Thị Mai Hương

Nàng thọ chẳng bao phúc vẫn dài
Nguyễn cung đức hạnh ngát hương ai
Bỏ đi vàng ngọc đầy hai tráp
Để đức cháu con đến vạn đời
Đối cảnh bao phen cầm giọt lệ
Tiếc thương đứt ruột kiếp anh tài
Vương quyền chẳng sánh bằng mầu nhiệm
Siêu độ vong linh cõi Phật đài.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Điệu Kính phi kỳ 3 (Nguyễn Hiển Tông): Bản dịch của Hoàng Thị Mai Hương

Nội trợ nhu mì nhớ lúc xưa
Đôi ta duyên kiếp khó hẹn hò
Phải đâu ham sắc thầm rơi lệ
Bởi mến thục hiền tặng phú thơ
Bể Việt mênh mang khôn chở hận
Tẩm lăng gần gụi dễ tương tư
Đê dài khoan hãy trồng dương liễu
Để đợi thanh minh mắt dõi chờ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Điệu Kính phi kỳ 2 (Nguyễn Hiển Tông): Bản dịch của Hoàng Thị Mai Hương

Năm qua sao Chức tỏ song thanh
Bỗng bị mây che lớp lớp sinh
Gấm dệt chửa xong tơ lỡ dở
Kim xâu vừa được chỉ tan tành
Lầu quỳnh nghe sáo năm canh nhớ
Điện ngọc thổi đôi vọng tiếng sênh
Tấc dạ bâng khuâng ngờ gặp lại
Uyên ương gối đẹp mộng khôn thành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Điệu Kính phi kỳ 1 (Nguyễn Hiển Tông): Bản dịch của Hoàng Thị Mai Hương

Cớ sao trời nỡ cướp phi yêu?
Hoa rụng tam cung nguyệt tiêu điều
Chẳng những không còn gương dung hạnh.
Mà vừa năm trọn vắng tiên kiều
Đêm đang tháng bảy sông Ngân tối
Sầu đọng ngàn năm lệ chửa tiêu
Đừng có nhạo ta trò nữ sắc
Xưa nay duyên phận phải yêu chiều


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]