Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Lê. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xuân du (Phạm Nhân Khanh): Bản dịch của Hoàng Lê

Ung dung lưng ngựa, gió xuân về,
Mười dặm vườn thơm, sắc đỏ hoe.
Người giữa sân hoạ đầy cảnh đẹp,
Mắt say gấm vóc thắm tranh quê.
Du nhân đẹp ý, muôn mầu thắm,
Tạo hoá dầy công, lắm vẻ mê.
Đứt ruột lòng đau riêng một nỗi,
Là khi én hót nhộn lầu kia.

Ảnh đại diện

Thập nhất nguyệt quá bạc Vịnh Sơn hiểu trú (Trần Minh Tông): Bản dịch của Hoàng Lê

Trăng lặn bên song thuyền,
Lạnh hoa chẳng ngủ yên.
Bình minh mờ núi biếc,
Hơi khói nắng chưa lên.
Việc cũ thoáng giây lát,
Nên người ba chục niên.
Nói gì khi tỉnh giấc,
Ngồi ngắm bếp lò nhen.

Ảnh đại diện

Đề Gia Lâm tự (Trần Quang Triều): Bản dịch của Huệ Chi, Hoàng Lê

Nguội ngắt lòng danh lợi,
Am thiền rảo gót qua.
Xuân chầy hoa mỏng mảnh,
Rừng thẳm ve ngân nga.
Mưa tạnh da trời biếc,
Ao trong ánh trăng ngà.
Khách về sư biếng nói,
Thông rụng nức mùi hoa.

Ảnh đại diện

Tiếu đỗ vũ (Nguyễn Tử Thành): Bản dịch của Hoàng Lê

Xưa đồn Thục đế hoá thành mi,
Chim chóc, riêng mi được nể vì.
Núi đẹp xuân tươi mi thích chí,
Tiêu điều đất nước, có hay gì!

Ảnh đại diện

Tức sự (Tạ Thiên Huân): Bản dịch của Hoàng Lê

Gậy chống, tinh mơ dạo Thoái Viên,
Trong vườn, hoa cỏ vẫn y nguyên.
Hàng năm vốn thích đào tơ ấy,
Mỗi độ xuân về một trẻ thêm.

Ảnh đại diện

Túc Thứu thượng nhân thiền phòng (Nguyễn Sưởng): Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh, Hoàng Lê

Núi non thăm đã khắp,
Nghỉ lại Bạch Liên cung.
Cùng ban khách chơi cũ,
Bàn thơ hai đêm ròng.
Ý tình nào có khác,
Vị trúc măng tuyệt không.
Cát bụi mai rong ruổi,
Quay đầu nhớ Viễn công.

Ảnh đại diện

Nguyệt trung quế (Nguyễn Sưởng): Bản dịch của Huệ Chi, Hoàng Lê

Mây vun móc tưới đã bao ngày,
Yểu điệu, trong ngời, lạ mắt thay.
Có lẽ Hằng Nga riêng mến tiếc,
Vành trăng không để lọt cành cây.

Ảnh đại diện

Điệu thân tây vọng (Phạm Nhữ Dực): Bản dịch của Đào Phương Bình, Hoàng Lê

Chăm việc nhà vua chẳng ngơi,
Đoán trông phần mộ lệ thầm rơi.
Mấy mờ bãi bắc, cây run rẩy,
Ác ngả non đoài, bóng dõi soi.
Dưỡng dục nghìn vàng khôn báo đáp,
Nhàn cư một sớm há theo đòi.
Suy trung với hiếu, trung là hiếu.
Vòi vọi sứ quân thực khó noi.

Ảnh đại diện

Ngũ vân xí chiêm (Phạm Nhữ Dực): Bản dịch của Hoàng Lê

Lam chướng mịt mù ngựa ruổi rong,
Thiên môn ngoái lại thấy mây lồng.
Mộng vào cung cấm đôi vòng réo,
Ngóng điện Thông Minh, một đoá hồng.
Rời núi muôn loài ân huệ thấm,
Hằng mong theo gấp bánh xe rồng.
Sớm chiều những muốn vua vời đến,
Mưa móc nhà Thương bốn biển trông.

Ảnh đại diện

Quốc tự (Vạn Hạnh thiền sư): Bản dịch của Hoàng Lê

Trong vòng ba tháng nữa,
Thân vệ lên nối ngôi.
Cây đa in chữ "quốc",
Đất Cổ Pháp này thôi,
Gặp thánh hiệu Thiên Đức.

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối