Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Lê. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đáp nhân “tri túc” chi vấn (Trí Bảo thiền sư): Bản dịch của Hoàng Lê, Đỗ Văn Hỷ

Một hôm lên giảng đường, tăng và tục đông như nêm. Có người hỏi:
- Thế nào là "tri túc"?

Sư trả lời:
- Xét lẽ thì người xuất gia cũng như kẻ tại gia [đều phải] dừng lại ở chỗ "tri túc". Nếu đã biết thế nào là "tri túc" thì bên ngoài không xâm phạm người mà bên trong không hại đến mình. Dù nhỏ mọn như ngọn cỏ thôi mà người không cho, thì mình cũng không nên lấy. Huống chi vật khác là thuộc người khác [sở hữu], nếu ta tơ tưởng tới nó thì rốt cuộc không từ đó mà sinh lòng trộm cắp hay sao? Cho đến vợ con của người, nếu ta tơ tưởng tới họ thì chẳng cũng từ đó mà sinh lòng tà dâm hay sao? Ai nấy hãy nghe bài kệ của ta:

Tiền tài tri túc, chớ tham,
Đừng lo tranh đoạt, gắng làm từ bi.
Không cho, ngọn cỏ lấy chi?
Tấm lòng như ngọc mơ gì của ai!
Vợ mình riêng đủ lắm rồi,
Còn toan mơ ước vợ ai làm gì?
Vợ ai, kẻ ấy yêu vì,
Nỡ nào sinh bụng bất nghì, tà gian!

Ảnh đại diện

Đạo vô ảnh tượng (Nguyện Học thiền sư): Bản dịch của Hoàng Lê

Đạo không hình bóng,
Trước mắt, đâu xa.
Tìm tự lòng ta,
Chớ tìm chốn khác.
Dẫu mà tìm được,
Chẳng phải là "chân",
Dù có được "chân",
"Chân" là gì vậy?

Ảnh đại diện

Đáp tăng vấn (Hiện Quang thiền sư): Bản dịch của Phạm Tú Châu, Hoàng Lê

Cốt sáo có đức Hứa Do,
Mặc cho đời đã mấy mùa xuân trôi.
Đồng quê khoáng đạt thảnh thơi,
Vô vi là đức của người tiêu dao

Ảnh đại diện

Sắc thân dữ diệu thể kỳ 2 (Đạo Huệ thiền sư): Bản dịch của Hoàng Lê

Sắc thân và diệu thể,
Chẳng hợp, chẳng lìa xa.
Kẻ nào toan tách biệt,
Lò lửa một cành hoa.

Ảnh đại diện

Phát đại nguyện (Bản Tịnh thiền sư): Bản dịch của Hoàng Lê

Kiếp kiếp lại đời đời,
Phật chỉ phải sáng ngời.
Ta, người đều giác ngộ,
Đây, đó chẳng phân đôi.
Dắt dìu nhau phương tiện,
Một lối cùng tới nơi.

Ảnh đại diện

Kính trung xuất hình tượng (Bản Tịnh thiền sư): Bản dịch của Huệ Chi, Hoàng Lê

Vốn từ không tịch ảo thân sinh,
Như ở trong gương hiện bóng hình.
Hình bóng vẫn rằng “không” hết thảy,
Ảo thân, tướng thực, chứng rành rành.

Ảnh đại diện

Cộng hành (Khuyết danh Việt Nam): Bản dịch của Hoàng Lê

Đạo lý đường chung hãy gắng noi,
Cất công tìm học, khá khen ai.
Mênh mông vạn phái, tìm chi mệt,
Sớm muộn Hoàng giang thánh hiện thôi.

Ảnh đại diện

Nhật đăng sơn (Khuyết danh Việt Nam): Bản dịch của Hoàng Lê, Trần Thị Băng Thanh

Một bát nước công đức,
Theo duyên hoá cõi đời.
Đuốc hồng soi vằng vặc,
Bóng lặn, nắng đỉnh đồi.

Ảnh đại diện

Chính bắc (Khuyết danh Việt Nam): Bản dịch của Hoàng Lê, Trần Thị Băng Thanh

Hướng Bắc Phù Cầm ngôi bạch hổ,
Trai gái yên vui, đời hết khổ.
Thọ lạc dài lâu chính đất này,
Cầu chúc ngôi trời muôn vạn thuở.

Ảnh đại diện

Tây vọng (Khuyết danh Việt Nam): Bản dịch của Hoàng Lê

Xa xa "thiên trụ" hướng Đoài,
Đứng đầu chư tướng, gái trai hơn người.
Giàu sang quyền thế nối đời,
Quân vương trăm tuổi mệnh trời dài lâu.

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối