Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Đình Thi. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Tích xuân (Nguyễn Tử Thành): Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Vắng tiếng chim oanh, bướm lại tàn,
Thần hoa cũng muốn phụ nhân gian.
Hương thơm ngừng toả vào cơn mộng,
Chín chục ngày xuân nhiễu giọt tan.

Ảnh đại diện

Tâm không (Viên Chiếu thiền sư): Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Thân như tường vách sớm tồi tàn
Thử hỏi nhân gian chẳng ai than?
Nếu biết tâm không, không tức sắc
Thì dù luân chuyển, mặc trái ngang!

Ảnh đại diện

Quy thanh chướng (Phan Trường Nguyên): Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Vượn khỉ ôm nhau ẩn núi linh
Thánh nhân xưa nay khó lượng tình
Xuân sang chim hót muôn hoa thắm
Thu đến cúc hoa lẻ một mình.

Ảnh đại diện

Cù Đường đồ (Đinh Củng Viên): Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Chim nhạn bay hoang trời đẫm sương,
Sông trôi bất dịch núi Cù Đường.
Cỏ thu lất phất cờ thành cũ,
Trống đánh đồi hoang tiễn tịch dương.
Trời đất có ai tường biến diệt,
Ngòi bút không miệng vẽ hưng vong.
Tiếc thay một vùng tây nam cảnh,
Mưa gió đìu hiu tạt mỗi tường.

Ảnh đại diện

Thị đệ tử (Vạn Hạnh thiền sư): Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Đời người chớp nhoáng, thoáng thật nhanh
Như lá xuân xanh, thu lìa cành
Mặc kệ thịnh suy, đừng khiếp hãi
Thịnh suy, sương cỏ, đều mong manh.

Ảnh đại diện

Cúc hoa kỳ 3 (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Hoàng Đình Thi

Quên đời quên sự, quên cả ta
Lặng giữa giường tre, cảnh nhạt nhoà
Ẩn cư non sâu, quên ngày tháng
Chợt nhớ trùng dương, vì cúc hoa.

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]