Dưới đây là các bài dịch của Hoà thượng Thích Mật Thể. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Cửu Chân sơn, Tịnh Cư tự, yết Vô Ngại thượng nhân (Thẩm Thuyên Kỳ): Bản dịch của Hoà thượng Thích Mật Thể

Phật xưa sinh ở Tây Thiên
Mà nay xuất hiện ở miền Nhật Nam
Thoát vòng đau khổ cõi phàm
Thảnh thơi dưới núi Già Lam một toà
Ngọn khe, đỉnh núi lân la
Hương là cổ sát, đá là thiền am
Chim xanh chúc, vượn trắng dòm
Sớm mai giảng kệ, chiều hôm tham thiền
Mấy từng mây quấn, đá chen
Dây leo chân vách, hoa lên mặt đầm
Thiên nhiên sẵn thú tuyền lâm
Rừng phơi, áo giặt suối dầm nước hương
Phận hèn học kém đáng thương
Tiếc vì chưa hiểu y vương thế nào
Hổ Khê một bữa may sao
Đầu non đổ xuống cây cao một mình.

Ảnh đại diện

Sơn trung tặng Nhật Nam tăng (Trương Tịch): Bản dịch của Hoà thượng Thích Mật Thể

Trong núi một sư già
Cửa thông khép mưa sa
Mở kinh trên lá chuối
Rũ áo dưới bông la
Xây đá mới, đào giếng
Phá rẫy tự trồng trà
Bể Nam có khách đến
Tiếng bản xứ hỏi nhà ?

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]