Dưới đây là các bài dịch của Hà Vi Lam. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Bản dịch của Hà Vi Lam

Ngày này năm trước cũng nơi đây
Má phấn đào hoa ửng hây hây
Giờ đây má phấn nơi đâu tá
Đào xưa còn bỡn gió xuân đây

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng (Lý Bạch): Bản dịch của Hà Vi Lam

Bạn cũ dời chân Hoàng Hạc Lâu
Tháng ba hoa khói xuống Dương Châu
Buồm đơn bóng hút vào xanh biếc
Chỉ thấy Trường Giang chảy trời sâu

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]