Dưới đây là các bài dịch của DATMA. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Quy nhạn (Tiền Khởi): Bản dịch của DATMA

Tiêu tương đó, cánh nhạn về đâu?
Nước biếc non xanh dạ vẫn sầu
Đàn kêu tình tang buồn trăng sáng
Hỡi cánh nhạn lạc biết đi đâu ...

Ảnh đại diện

Nguyệt hạ độc chước kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của DATMA

Uống rượu không bạn hữu
Một mình trước muôn hoa,
Trăng ơi, mời trăng uống
Thêm bóng nữa là ba.
Rượu thơm, trăng chẳng muốn,
Riêng bóng quẩn quanh ta
Đành cùng trăng và bóng
Vui vẻ đón xuân nay.
Hát ca, trăng thổn thức
Nhảy múa, bóng cuồng quay,
Cùng nhau vui khi tỉnh,
Phân tán lại khi say,
Mảnh tình này xin giữ,
Nơi Vân Hán chẳng thay.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]