Dưới đây là các bài dịch của Châu Giang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Nam viên kỳ 01 (Lý Hạ): Bản dịch của Châu Giang

Trước mắt trên cành nở cỏ bông
Má cô gái Việt trắng pha hồng
Thương thay chiều tối hương rơi rụng
Không mối mà đi lấy gió đông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Anh quá bận để yêu em (Thuỵ Anh): Bản dịch của Châu Giang

- My dear, I am too busy to love you
Meetings today, ceremonies tomorrows
I am gone with endless circle
My dear, I am too busy to love you

Here greeen grass, soft sun i return to you
also passionate kisses we seemed to have
all is a dark cloud floating in a stormy day
Now, peaceful again, I am so busy, you know?

Take your inner desires away, please
your love for me, please stop flaring up
my worried heart - not only to keep your fire going
Like life does not have only love

Don't be sad, don't make me tired my dear!
by endless asking you always do
Yes, I know... you care about me most
But could you please let me concentrate?

- I hurriedly follow this life, you follow me
the gap keeps bigger when you exhausted
the gap you trying to fill
with your waiting, standing and loving

with your wish every early morning
with the all-day miss you don't dare to say
with the song you sing when washing blanket and pillow
with your life , dazed in a stir and jumble

Okay, don't say more,honey, I see !
For all your life too busy to love me!

Ảnh đại diện

Tòng quân hành kỳ 5 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Châu Giang

Sa mạc cát bay vầng nhật mờ
Ra khỏi viên môn, cuộn hồng cờ
Tiền quân, đêm đánh Đào Hà Bắc
Báo về bắt sống lắm giặc thù

Ảnh đại diện

Xuất tái kỳ 1 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Châu Giang

Trăng Tần, ải Hán vẫn đây mà,
Nghìn dặm chinh phu chửa về nhà.
Phi tướng nếu giờ còn ở lại,
Âm Sơn đâu có ngựa Hồ qua!

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]