Dưới đây là các bài dịch của Bat Gioi @Mai Hoa Trang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đông Bình lộ tác kỳ 3 (Cao Thích): Bản dịch của Bat Gioi @Mai Hoa Trang

Trăng sáng đêm bát ngát
Thuyền lẻ khách bơ vơ
Sóng trên sông mờ mịt
Núi thu xưa còn mơ
Thu lại về xơ xác
Xui lòng buồn ngẩn ngơ

Ảnh đại diện

Tống Nguỵ nhị (Vương Xương Linh): Bản dịch của Bat Gioi @Mai Hoa Trang

Hương bưởi lầu sông giã bạn say
Gió đưa thuyền lạnh bến mưa đầy
Nhớ anh xa dưới vầng Tương sáng
Trong mộng buồn nghe tiếng vượn bay

Ảnh đại diện

Lạc hoa (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Bat Gioi @Mai Hoa Trang

Khách trên lầu đã đi rồi
Trong khu vườn nhỏ tơi bời hoa bay
Quanh co đường hẹp rơi đầy
Nghiêng nghiêng tiễn ánh nắng gầy nơi xa
Đau lòng chưa nỡ quét hoa
Mắt buồn trông thấy chỉ là cố nhân
Lòng thơm hướng tới mùa xuân
Cạn theo dòng lệ ướt đầm áo khăn

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]