Giai nhân vén chiếc rèm châu
Đêm khuya ngồi lặng khẽ chau mày ngài
Hai hàng nước mắt chảy dài
Trong lòng vẫn cứ vì ai giận hoài?