Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Vịnh Vũ Hầu (Nguyên Chẩn): Bản dịch của Phan Kế Bính

Dẹp loạn phò chúa yếu
Ân cần việc thác cô
Tài cao hơn Quản, Nhạc
Mẹo giỏi quá Tôn, Ngô
Thắm thiết lời dâng biểu
Tài tình phép trận đồ
Đức ngài cao thịnh lắm
Thiên cổ tiếng thơm tho.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Vịnh Vũ Hầu (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Phan Kế Bính

Tiên sinh náu tiếng chốn sơn lâm
Hiền chúa ân cần muốn tới thăm
Cá đến Nam Dương rào nước quẫy
Rồng bay Tây Thục đổ mưa dầm
Sụt sùi giọt ngọc trao con đỏ
Gắng gỏi lòng son trả nghĩa thâm
Hai biểu xuất sư còn để lại
Khiến người coi thấy lệ đầm đầm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: