Ùm...bản dịch này mình từng đọc trong một cuốn tiểu thuyết, h nhớ nên ghi lại thôi, ko phải của mình đâu nha ^^

Người đẹp cuộn rèm châu
Ngồi lặng đôi mày chau
Lệ tuôn sầu khoé mắt
Nào biết giận ai đâu?