Lơ thơ tơ liễu sợi sợi mưa
Lối xuân còn mịt mờ
Lầu nhỏ làm sao chứa nổi sầu
Mấy độ cùng mây bay
Khắp nẻo kiếm thuyền về
Trời thương khách chốn tha hương
Hải đường đỏ vướng lan can
Cho người tiêu khiển
Nào hay mới cuộn rèm lên
Gió chiều đông buốt đến tim gan...