Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đề Phá Sơn tự hậu thiền viện (Thường Kiến): Bản dịch của Nguyễn Xuân Hưng

Lên chùa vào sáng sớm
Đỉnh rừng nắng chiếu qua
Lối nhỏ quanh co vắng
Thiền môn chen cỏ hoa
Núi sáng gọi chim đến
Đáy hồ in trời xa
Cảnh hoà lòng thanh tịnh
Chỉ tiếng chuông ngân nga

Ảnh đại diện

Xuân vãn (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Nguyễn Xuân Hưng

Thuở đó nào hay lẽ sắc không
Xuân về xao động mộng hoa tươi.
Nay ta biết lắm xuân chân tướng
Ngồi thiền ngắm những cánh hồng rơi

Ảnh đại diện

Xuân nhật yết Chiêu Lăng (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Nguyễn Xuân Hưng

Nghìn cửa quân nghiêm gác
Đủ sắc quan chầu đông
Người lính đầu đã bạc
Kể mãi chuyện Nguyên Phong

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: