Xếp theo:

Trang trong tổng số 9 trang (89 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Không đề 4

Việt Nam » Hiện đại » Đặng Huy Giang
0 trả lời, 28 lượt xem, 0 người thích
Do PH@ gửi ngày 16/10/2021 22:47

Làm sao ra thế giới

Việt Nam » Hiện đại » Đặng Huy Giang
0 trả lời, 228 lượt xem, 0 người thích
Do PH@ gửi ngày 09/04/2020 09:12

Lời cỏ

Việt Nam » Hiện đại » Đặng Huy Giang
0 trả lời, 34 lượt xem, 0 người thích
Do PH@ gửi ngày 16/10/2021 20:36

Lời của mùi sầu riêng

Việt Nam » Hiện đại » Đặng Huy Giang
0 trả lời, 198 lượt xem, 0 người thích
Do PH@ gửi ngày 30/01/2020 23:15

Lời một bà mẹ có con ra trận

Việt Nam » Hiện đại » Đặng Huy Giang
0 trả lời, 37 lượt xem, 0 người thích
Do PH@ gửi ngày 16/10/2021 20:45

Luận lý

Việt Nam » Hiện đại » Đặng Huy Giang
0 trả lời, 45 lượt xem, 0 người thích
Do PH@ gửi ngày 16/10/2021 22:56

Mà sao không nói?

Việt Nam » Hiện đại » Đặng Huy Giang
0 trả lời, 210 lượt xem, 0 người thích
Do PH@ gửi ngày 07/02/2020 09:58

Mại hoa giả

Trung Quốc » Vãn Đường » Tư Mã Trát
2 trả lời, 1237 lượt xem, 1 người thích
Do PH@ gửi ngày 16/12/2014 22:13

Mỗi ngày tôi một mặt trời

Việt Nam » Hiện đại » Đặng Huy Giang
0 trả lời, 44 lượt xem, 0 người thích
Do PH@ gửi ngày 16/10/2021 23:18

Mới đấy

Việt Nam » Hiện đại » Đặng Huy Giang
0 trả lời, 228 lượt xem, 0 người thích
Do PH@ gửi ngày 25/01/2020 10:42

Trang trong tổng số 9 trang (89 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Người gửi: PH@