Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi PH@ vào 30/01/2020 23:15

Người không chịu nổi tôi, cũng nhiều
Người chịu nổi tôi, cũng lắm
Mà tôi chỉ là mùi một loài quả thôi!

Chỉ là mùi một loài quả thôi
Trên đất dưới trời
Không cực này, cũng không cực khác

Và duy nhất
Tôi là tôi, không thay đổi bao giờ.


Nguồn: tác giả cung cấp