Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 tác giả)
[1]

Lệ Lan

?-?, Việt Nam » Hiện đại
2 bài thơ, 1425 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/11/2015 23:41

Nguyễn Tất Nhiên - Nguyễn Hoàng Hải (Hoài Thi Yên Thi)

234.17
1952-1992, Việt Nam » Hiện đại
106 bài thơ, 78097 lượt xem, 17 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/01/2006 00:57

Trần Tuấn Kiệt (Sa Giang)

54.20
1939-?, Việt Nam » Hiện đại
50 bài thơ, 2 bài dịch, 6193 lượt xem, 2 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/12/2014 17:18

Tuệ Sỹ - Phạm Văn Thương

224.00
1943-?, Việt Nam » Hiện đại
73 bài thơ, 20 bài dịch, 41001 lượt xem, 13 người thích
Do karizebato gửi ngày 07/05/2009 02:22

Trang trong tổng số 1 trang (4 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Huỳnh Hữu Lộc