Xếp theo:

Trang trong tổng số 6 trang (55 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Đạo Huệ thiền sư - 道惠禪師

?-1173, Việt Nam »
2 bài thơ, 4470 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/06/2008 08:53

Định Hương thiền sư - 定香禪師

?-1050, Việt Nam »
1 bài thơ, 3338 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/07/2008 08:07

Đoàn Văn Khâm - 段文欽

?-?, Việt Nam »
3 bài thơ, 4060 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/06/2006 04:54

Giác Hải thiền sư - 覺海禪師

15.00
?-?, Việt Nam »
2 bài thơ, 5180 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/08/2005 16:09

Giới Không thiền sư - 戒空禪師 (Nguyễn Tuân, 阮詢)

?-?, Việt Nam »
1 bài thơ, 2535 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/06/2008 11:29

Hiện Quang thiền sư - 現光禪師

15.00
?-1221, Việt Nam »
2 bài thơ, 2879 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/06/2008 20:12

Huệ Sinh thiền sư - 惠生禪師 (Lâm Khu, 林摳)

11.00
?-1063, Việt Nam »
4 bài thơ, 4208 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/07/2008 12:01

Khánh Hỷ thiền sư - 慶喜禪師

1067-1142, Việt Nam »
1 bài thơ, 3919 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/06/2006 07:15

Không Lộ thiền sư - 倥路禪師

64.00
?-1119, Việt Nam »
2 bài thơ, 13296 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/06/2005 21:55

Khuông Việt thiền sư - 匡越禪師 (Ngô Chân Lưu, 吳真流)

15.00
933-1011, Việt Nam »
3 bài thơ, 7621 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/05/2006 16:25

Trang trong tổng số 6 trang (55 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: