Chưa có đánh giá nào
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 06/05/2014 10:06, số lượt xem: 1065

Đọc thơ Đông Xuyên dịch,
Càng thêm mến tài ông.
Mấy vần thơ Hán ngữ,
Ông bỏ biết bao công.

Tuyển tập thơ Hán-Việt,
Ngót tất thảy trăm bài.
Mà trong trăm bài đó,
Có bài dịch tuyệt hay.

Chả thế mà họ Nguyễn,
Viết đề tựa khen ông.
Mình đọc lòng mê mẩn,
Thả hồn vào mênh mông.

Tác phẩm ông giờ hiếm,
Dịch phẩm càng hiếm hơn.
Tôi - ông cùng quê cả,
Nhưng sao quá... muộn mằn.

Mong một ngày nào đó,
Sẽ gộp hết thơ ông.
Ông đã thành thiên cổ,
Tôi vẫn ngọn cỏ bồng.

Vài vần thi viết vụng,
Dâng hương hồn tiên sinh.
Nơi trời tây cực lạc,
Ông hẳn kết giao tình.

Đông Xuyên là bút danh của nhà thơ tiền chiến Nguyễn Gia Trụ (đã mất), một trong những bậc túc nho cuối cùng của Việt Nam. Quê ông ở Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Ông có ba tập thơ sáng tác và hai tập thơ dịch chữ Hán nhưng không phổ biến rộng rãi, viết chủ yếu để tặng thi hữu. Riêng thơ dịch ông có "Tuyển tập thơ Hán-Việt" gồm 100 bài do Cảo thơm xuất bản năm 1975 với lời đề tựa của học giả Nguyễn Hiến Lê và tập "Ngư Phong thi trích dịch" tuyển dịch 20 bài thơ chữ Hán của Nguyễn Quang Bích in roneo giữ làm kỷ niệm, không xuất bản.