Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 26/04/2014 14:45, số lượt xem: 1103

Anh đi đường anh - tôi đường tôi,
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi.
Chuyện đời quanh quẩn trong cơm áo,
Chén này xin cạn lúc chia phôi!